Høstgudstjeneste søndag den 11. september 2016

kl. 10.30

med efterfølgende kirkekaffe i Landtingkapellet.

   

Menighedsrådsvalg 2016: Opstillings- og orienteringsmøde

den 13. september 2016 kl. 19.30 på Ejsing Friskole.

"Det er også din kirke"

   

Fyld kirken og Dåbstræf søndag den 25. september

kl. 19.30

Børn, der blev døbt for 5 år siden i andre kirker, men som i 

dag er bosiddende i Ejsing sogn, er også velkomne til at være

med.

   
     

høstgudstjeneste